Nieuws

De werkgelegenheid in 2024 en 2025

Het UWV heeft een prognose gemaakt voor de werkgelegenheid in 2024 en 2025. De vraag naar personeel zal stijgen in de meeste sectoren. Het personeelstekort blijft dus bestaan. Toenemende werkuren en banen In 2024 en 2025 zal het aantal banen blijven groeien. Het aantal uren dat mensen werken neemt elk jaar met 0,6% toe, terwijl […]

Welvaart onder druk door personeelstekort

De krapte op de arbeidsmarkt is zo’n groot probleem dat het volgens een rapport van McKinsey de welvaart en de economie van Nederland bedreigt. De krapte op de arbeidsmarkt is nu al aanzienlijk en de voorspellingen zijn dat het alleen maar zal toenemen. Oplopende tekorten McKinsey waarschuwt dat tegen 2030 het personeelstekort kan oplopen tot […]

Arriva pakt personeelstekort aan met nieuwe wervingsstrategie

Veel bedrijven hebben te maken met een personeelstekort, ook vervoersbedrijf Arriva. Arriva komt nu met een oplossing door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders binnen het bedrijf op te leiden. Volgens Arriva ligt er veel potentieel in deze groepen dat nog niet benut wordt.

Veel arbeidsongevallen bij de politie en de brandweer

Uit de gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat 2,7 procent van de werknemers te maken heeft gehad met een arbeidsongeval. Deze enquête werd ingevuld door bijna 62 duizend werknemers. Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als een ongeval dat zich voordoet tijdens het werk en resulteert in lichamelijk letsel of psychologische […]

Uitbreiding Regionale Werkcentra om personeelstekort te verminderen

Er blijft een groot personeelstekort. Om het personeelstekort aan te pakken, worden er 35 Regionale Werkcentra verspreid over het hele land opgericht. De werkcentra zijn plekken waar de landelijke overheid samenwerkt met gemeenten, bedrijven, vakbonden, onderwijsorganisaties en het UWV om regionaal het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. Één aanspreekpunt Sommige regio’s, zoals de regio […]

Afgestudeerde HBO’ers vinden makkelijk een baan

De arbeidsmarkt staat te springen om afgestudeerde HBO’ers, blijkt uit een enquête van de Universiteit van Maastricht. Van alle voltijdsstudenten vindt er zo’n 90 procent een baan binnen drie maanden na het behalen van hun diploma. De studenten van de lerarenopleiding hebben hierin het meeste succes: 96 procent van hen heeft binnen drie maanden werk. […]

Aantal zzp’ers in tien jaar bijna verdubbeld

Het aantal zzp’ers is bijna verdubbeld in de afgelopen tien jaar, volgens gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK). In 2014 waren er nog slechts 875 duizend zelfstandigen zonder personeel actief, terwijl dat aantal in 2023 steeg tot meer dan 1,6 miljoen. Opmerkelijk is de grote stijging van het aantal vrouwen dat als ZZP’er aan […]

Arbeidsmarkt blijft onder hoogspanning: meer banen, veel vacatures en minder werklozen

De arbeidsmarkt blijft gespannen, met in het laatste kwartaal van 2023 114 vacatures voor elke 100 werklozen en een toename van 45.000 banen. Het aantal werklozen is gedaald tot 360.000, wat resulteert in een arbeidsparticipatie van 73,2% onder de inwoners van 15 tot 75 jaar. Ter vergelijking: tien jaar geleden was dit 66%  volgens cijfers […]

Doorwerken na je na je 67ste steeds gebruikelijker

Een groeiend aantal mensen blijft na het bereiken van de pensioenleeftijd doorwerken, wat opmerkelijk is gezien de al verhoogde pensioenleeftijd en de langere periode voordat men AOW ontvangt. Ongeveer 236.000 pensioengerechtigden zijn momenteel actief in betaald werk, dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. Verrassende stijging Econoom Mario Bersem van ABN Amro […]

Schuiven naar boven