werkgelegenheid

De werkgelegenheid in 2024 en 2025

Het UWV heeft een prognose gemaakt voor de werkgelegenheid in 2024 en 2025. De vraag naar personeel zal stijgen in de meeste sectoren. Het personeelstekort blijft dus bestaan. Toenemende werkuren en banen In 2024 en 2025 zal het aantal banen blijven groeien. Het aantal uren dat mensen werken neemt elk jaar met 0,6% toe, terwijl […]

Arbeidsmarkt blijft onder hoogspanning: meer banen, veel vacatures en minder werklozen

De arbeidsmarkt blijft gespannen, met in het laatste kwartaal van 2023 114 vacatures voor elke 100 werklozen en een toename van 45.000 banen. Het aantal werklozen is gedaald tot 360.000, wat resulteert in een arbeidsparticipatie van 73,2% onder de inwoners van 15 tot 75 jaar. Ter vergelijking: tien jaar geleden was dit 66%  volgens cijfers […]

Schuiven naar boven