pensioen

Doorwerken na je na je 67ste steeds gebruikelijker

Een groeiend aantal mensen blijft na het bereiken van de pensioenleeftijd doorwerken, wat opmerkelijk is gezien de al verhoogde pensioenleeftijd en de langere periode voordat men AOW ontvangt. Ongeveer 236.000 pensioengerechtigden zijn momenteel actief in betaald werk, dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. Verrassende stijging Econoom Mario Bersem van ABN Amro […]

Meer mensen met een zwaar beroep kunnen eerder stoppen met werken

In steeds meer sectoren kunnen we met vervroegd pensioen. Dat betekent dat iemand met een zwaar beroep bijvoorbeeld drie jaar eerder kan stoppen met werken, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Eind vorig jaar maakten slechts vijftienduizend van de honderdduizenden werknemers gebruik van de regeling. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De afspraken […]

Schuiven naar boven