Welvaart onder druk door personeelstekort

Personeelstekort bedreigt welvaart

De krapte op de arbeidsmarkt is zo’n groot probleem dat het volgens een rapport van McKinsey de welvaart en de economie van Nederland bedreigt. De krapte op de arbeidsmarkt is nu al aanzienlijk en de voorspellingen zijn dat het alleen maar zal toenemen.

Oplopende tekorten

McKinsey waarschuwt dat tegen 2030 het personeelstekort kan oplopen tot 1,4 miljoen mensen, tenzij de Nederlandse regering op de juiste manier ingrijpt in de arbeidsmarkt. De sectoren waar de bestaande tekorten het meest zullen toenemen zijn de zorg, de techniek en de IT, met respectievelijk tekorten van 245 duizend, 105 duizend en 100 duizend mensen.

Dalende arbeidsproductiviteit

Sinds de jaren zeventig daalt de arbeidsproductiviteit in Nederland langzaam. De toegenomen digitalisering zorgt ervoor dat werk sneller kan worden uitgevoerd, maar het leidt ook tot nieuwe taken voor werknemers. Bovendien is het aandeel van arbeidsintensieve sectoren in de Nederlandse economie toegenomen, zoals de horeca, persoonlijke dienstverlening en de zorg.

Technologie, mobiliteit en meer uren werken

De arbeidsproductiviteit kan worden verhoogd door te investeren in nieuwe arbeidsbesparende technologie. Door de mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen werknemers bovendien worden ingezet in de sectoren waar ze nodig zijn. Ook het stimuleren van fulltime werk en het aanmoedigen van vrouwen om meer uren te werken heeft een positief effect op de arbeidsproductiviteit.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen

Er zijn veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die thuis zitten. Deze mensen kunnen en willen wel werken, maar hebben daarbij ondersteuning nodig. Door deze mensen de nodige ondersteuning te bieden en hen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen, kan deze groep actiever deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Onderwijs

Onderwijs speelt een grote rol bij het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Het is belangrijk dat voldoende mensen worden opgeleid voor het werk waar de meeste vraag naar is. Dit geldt niet alleen voor degenen die van de middelbare school komen, maar ook voor degenen die al een tijd werken. Als werknemers gemotiveerd zijn om hun hele carrière te blijven leren en bereid zijn om van baan te wisselen en als werkgevers bereid zijn om mensen (intern) op te leiden, zal de schaarste op de arbeidsmarkt verminderen.

Welvaart onder druk door personeelstekort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven