personeelstekort

De werkgelegenheid in 2024 en 2025

Het UWV heeft een prognose gemaakt voor de werkgelegenheid in 2024 en 2025. De vraag naar personeel zal stijgen in de meeste sectoren. Het personeelstekort blijft dus bestaan. Toenemende werkuren en banen In 2024 en 2025 zal het aantal banen blijven groeien. Het aantal uren dat mensen werken neemt elk jaar met 0,6% toe, terwijl […]

Welvaart onder druk door personeelstekort

De krapte op de arbeidsmarkt is zo’n groot probleem dat het volgens een rapport van McKinsey de welvaart en de economie van Nederland bedreigt. De krapte op de arbeidsmarkt is nu al aanzienlijk en de voorspellingen zijn dat het alleen maar zal toenemen. Oplopende tekorten McKinsey waarschuwt dat tegen 2030 het personeelstekort kan oplopen tot […]

Arriva pakt personeelstekort aan met nieuwe wervingsstrategie

Veel bedrijven hebben te maken met een personeelstekort, ook vervoersbedrijf Arriva. Arriva komt nu met een oplossing door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders binnen het bedrijf op te leiden. Volgens Arriva ligt er veel potentieel in deze groepen dat nog niet benut wordt.

Uitbreiding Regionale Werkcentra om personeelstekort te verminderen

Er blijft een groot personeelstekort. Om het personeelstekort aan te pakken, worden er 35 Regionale Werkcentra verspreid over het hele land opgericht. De werkcentra zijn plekken waar de landelijke overheid samenwerkt met gemeenten, bedrijven, vakbonden, onderwijsorganisaties en het UWV om regionaal het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. Één aanspreekpunt Sommige regio’s, zoals de regio […]

Doorwerken na je na je 67ste steeds gebruikelijker

Een groeiend aantal mensen blijft na het bereiken van de pensioenleeftijd doorwerken, wat opmerkelijk is gezien de al verhoogde pensioenleeftijd en de langere periode voordat men AOW ontvangt. Ongeveer 236.000 pensioengerechtigden zijn momenteel actief in betaald werk, dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. Verrassende stijging Econoom Mario Bersem van ABN Amro […]

Personeelstekort in alle beroepsgroepen merkbaar

Van april tot en met juni is de krapte op de arbeidsmarkt zo hard opgelopen dat alle beroepsgroepen kampen met personeelstekorten. Het tekort aan personeel zorgt steeds vaker voor negatieve gevolgen op economisch gebied. Ook worden steeds meer mensen in Nederland hierdoor geraakt. Meer vacatures dan mensen Het aantal mensen met een WW-uitkering die recent […]

Personeelstekorten groot probleem voor mkb-ondernemers

De krapte op de arbeidsmarkt is momenteel een doorn in het oog voor mkb-bedrijven. De personeelstekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt vormen een groot probleem. Zonder het juiste personeel lukt het niet om orders op tijd uit te voeren en de klantbehoefte na te komen. Tweede Kamer Onlangs was er tijdens het schriftelijk overleg […]

Schuiven naar boven