CBS

Veel arbeidsongevallen bij de politie en de brandweer

Uit de gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat 2,7 procent van de werknemers te maken heeft gehad met een arbeidsongeval. Deze enquête werd ingevuld door bijna 62 duizend werknemers. Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als een ongeval dat zich voordoet tijdens het werk en resulteert in lichamelijk letsel of psychologische […]

Ongekende loonstijging in 2023 niet genoeg om inflatie te compenseren

Hoewel de lonen het afgelopen jaar gemiddeld met 6,1 procent stegen – de grootste stijging van de afgelopen veertig jaar – bleek dit niet genoeg om de inflatie te compenseren. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. In 2022 was dit ook al het geval, alleen stegen de lonen toen een stuk […]

Immigrantenstroom naar Nederland toegenomen, vooral Oekraïners

In 2022 zijn er maar liefst zo’n 403.000 migranten naar Nederland gekomen. Een jaar eerder waren dat er ruim een kwart minder: 298.000. Het CBS meldt dat de migratie daarmee voor het eerst hoger is dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De oorlog in Oekraïne is de voornaamste oorzaak voor de toename: […]

Schuiven naar boven