werknemers

Veel arbeidsongevallen bij de politie en de brandweer

Uit de gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat 2,7 procent van de werknemers te maken heeft gehad met een arbeidsongeval. Deze enquête werd ingevuld door bijna 62 duizend werknemers. Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als een ongeval dat zich voordoet tijdens het werk en resulteert in lichamelijk letsel of psychologische […]

Schuiven naar boven