Veel arbeidsongevallen bij de politie en de brandweer

Arbeidsongevallen

Uit de gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat 2,7 procent van de werknemers te maken heeft gehad met een arbeidsongeval. Deze enquête werd ingevuld door bijna 62 duizend werknemers. Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als een ongeval dat zich voordoet tijdens het werk en resulteert in lichamelijk letsel of psychologische schade. Bij 1,3 procent van de werknemers leidde een arbeidsongeval ook tot verzuim. Het verzuim kwam het meest voor bij de brandweer en de politie.

Oorzaken

Dit zijn de meest genoemde oorzaken van een arbeidsongeval:

  • 17 procent: psychische overbelasting (stress of intimidatie)
  • 14 procent: gestoten of gesneden
  • 13 procent: overige oorzaken
  • 12 procent: uitgegleden, gestruikeld of op een andere manier gevallen
  • 10 procent: bedreigd, geschopt of gebeten

Hoe ernstig waren de ongevallen?

De meeste werknemers die te maken kregen met een arbeidsongeval hadden medische hulp nodig, namelijk 68 procent. Van hen bezocht het merendeel, 31 procent, een huisarts of een praktijkondersteuner. 12 procent belandde op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Het aantal dodelijke ongevallen was 72, een grote stijging vergeleken met 2022, toen er 51 dodelijke slachtoffers vielen.

Beroepsgroepen

Onder de brandweer, politie en conducteurs komen de meest ongevallen voor die leiden tot verzuim. Gemiddeld in de periode 2021 tot 2023 bedroeg dit 6,3 procent voor de brandweer en politie en 5,5 procent voor conducteurs. Ook onder loodgieters, vrachtwagenchauffeurs, productiemachinebedieners, pijpfitters, slagers en timmerlieden komen arbeidsongevallen vaker voor dan gemiddeld.

Meeste werknemers zijn positief

De overgrote meerderheid van de werknemers is positief over de veiligheid op hun werk; maar liefst 80 procent geeft aan dat op het werk de veiligheidsregels worden nageleefd. Slechts 5 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit niet het geval is. Bovendien vindt 93 procent van de werknemers dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Veel arbeidsongevallen bij de politie en de brandweer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven