Doorwerken na je na je 67ste steeds gebruikelijker

pensioenleeftijd

Een groeiend aantal mensen blijft na het bereiken van de pensioenleeftijd doorwerken, wat opmerkelijk is gezien de al verhoogde pensioenleeftijd en de langere periode voordat men AOW ontvangt. Ongeveer 236.000 pensioengerechtigden zijn momenteel actief in betaald werk, dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden.

Verrassende stijging

Econoom Mario Bersem van ABN Amro geeft aan dat de stijging verrassend is. Mensen die willen en kunnen, blijven vaak aan het werk, hetzij bij hun vorige werkgever als zzp’er of bij een uitzendbureau. Financiële noodzaak lijkt doorgaans niet de voornaamste reden te zijn voor pensioengerechtigden om door te werken; velen ervaren plezier in hun werk of worden gevraagd door hun werkgever om langer te blijven.

Nederland in top van Europa

Nederland bevindt zich inmiddels in de top van Europese landen met werkende ouderen, na landen als Zwitserland en Zweden. IJsland voert de lijst aan, met 32 procent van de mensen tussen 65 en 74 jaar die nog actief zijn op de arbeidsmarkt, terwijl dit percentage in Nederland op 18 procent ligt.

Oplossing personeelstekort

ABN Amro verwacht dat de trend van werkende ouderen zich zal voortzetten en adviseert werkgevers om meer aandacht te besteden aan deze groep om tekorten aan personeel op te vangen. Het creëren van deeltijdbanen voor ouderen en het vroegtijdig bespreken van plannen na het bereiken van de pensioenleeftijd met oudere werknemers wordt aanbevolen.

Doorwerken na je na je 67ste steeds gebruikelijker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven