huisvesting

Nederlandse studenten blijven steeds vaker bij hun ouders wonen

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 wonen Nederlandse studenten minder vaak op kamers als ze naar de universiteit of hogeschool gaan. Dat blijkt uit de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences. De daling komt door het leenstelsel en het grote tekort aan studentenhuisvesting, meldt het kennisplatform. Betaalbaarheid grootste probleem In het collegejaar 2015-2016 […]

Grote achterstand huisvesting statushouders dreigt opnieuw

Wederom dreigt een grote achterstand bij de huisvesting van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Gemeenten moeten dit najaar 27.300 statushouders huisvesten, bovenop de 5000 plekken die niet zijn gelukt in de eerste helft van 2023. Niet haalbaar Om nog aan de opgave voor dit jaar te voldoen, moeten gemeenten de rest van het jaar […]

Schuiven naar boven