Nederlandse studenten blijven steeds vaker bij hun ouders wonen

Studenten

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 wonen Nederlandse studenten minder vaak op kamers als ze naar de universiteit of hogeschool gaan. Dat blijkt uit de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences. De daling komt door het leenstelsel en het grote tekort aan studentenhuisvesting, meldt het kennisplatform.

Betaalbaarheid grootste probleem

In het collegejaar 2015-2016 woonde 53 procent van alle Nederlandse studenten op kamers, nu is dat 44 procent. Voor bijna de helft van de thuiswonende studenten is betaalbaarheid de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Een gemiddelde uitwonende student is dit collegejaar maandelijks 555 euro aan woonlasten kwijt en heeft een besteedbaar budget van 1120 euro.

Krappe woningmarkt

Verder geeft 20 procent aan dat ze geen woonruimte kunnen vinden. Dat geldt met name voor Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. De woningmarkt voor studenten is daar al jaren zeer krap. In Den Bosch en Zwolle is er eveneens schaarste.

Basisbeurs in hoger onderwijs

Het tekort aan studentenkamers is afgelopen jaar wel gedaald: van 27.000 naar 23.700. Onder andere omdat de nodige nieuwe studentenwoningen opgeleverd, maar voornamelijk doordat het totale aantal studenten is afgenomen. Kences verwacht echter dat, door het terugkeren van de basisbeurs is het hoger onderwijs, het landelijke kamertekort de komende jaren toeneemt. Dat aantal dreigt op te lopen naar 39.700 tot 56.800 in het collegejaar 2030-2031.

Landelijk actieplan

Om de tekorten terug te dringen, is vorig jaar door studentenhuisvesters, gemeenten en bouwers het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 opgesteld. De bedoeling is dat er in de komende zeven jaar zestigduizend studentenwoningen bijkomen. Voor een derde daarvan ligt nu een serieus plan.

Nederlandse studenten blijven steeds vaker bij hun ouders wonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven