Werknemers en werktijden, hoe zit dat?

Werktijden

Werktijden variëren afhankelijk van het type baan en de industrie. In een arbeidsovereenkomst staan de voorwaarden van een dienstverband, werktijden zijn daar een onderdeel van. Toch bestaan er nog wel eens onduidelijkheden als het gaat om dit onderwerp. In dit artikel zullen we een aantal vragen beantwoorden.

Hoe zit het met woon-werkverkeer?

Woon-werkverkeer is geen werktijd. Werk-werkverkeer wel. Voor woon-werkverkeer zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je in een bedrijfsauto collega’s ophaalt en weer thuisbrengt. Deze ritten tellen dan als werk-werkverkeer. Voor de collega’s die meerijden is het wel woon-werkverkeer.

Valt pauze onder werktijd?

Pauze is geen werktijd. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd. Tijdens pauzes heeft uw werknemer geen recht op loon. Behalve als je afspraken hebt gemaakt over doorbetaling van loon tijdens de pauze.

Voor pauzes gelden de volgende regels:

  • Bij langer dan 5,5 uur werken heeft een werknemer recht op 30 minuten pauze. Deze mag gesplitst worden in 2 keer een kwartier.
  • Bij langer dan 10 uur werken heeft een werknemer recht op 45 minuten pauze. Deze mag gesplitst worden in meer pauzes van een kwartier.
  • Heb je een cao? Dan mag je andere afspraken maken over pauzes. Wel heeft een werknemer nog steeds recht op één pauze van 15 minuten na 5,5 uur werken.
  • Werknemers mogen een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze.

Wanneer geldt een pauze niet?

In twee gevallen mogen werknemers doorwerken zonder pauze te nemen:

  • Een werknemer werkt alleen en heeft geen direct contact met een collega die hetzelfde werk doet.
  • Het karakter van het werk maakt het onmogelijk om pauze te nemen. Dit moet wel in de cao of bedrijfsregeling staan.

Valt overwerk onder wettelijke arbeidstijd?

Overuren vallen onder de maximale tijd die een werknemer voor een werkgever mag werken. Dat is 12 uur per dag of 60 uur per week. In de wet staat niet hoeveel extra loon een werknemer moet krijgen voor overwerk. Werknemer en werkgever kunnen hierover zelf afspraken maken. Of er staan afspraken in de desbetreffende cao.

Wanneer is werktijd nachtdienst?

Werktijd is nachtwerk als een werknemer tussen 0.00 en 6.00 uur minstens één uur werkt. Een nachtdienst mag maximaal 10 uur duren. Daarna moet er een extra lange rustperiode zijn. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er weinig nachtdiensten per jaar zijn. Of als er geen vervanger is voor een werknemer en het werk echt af moet. Er zijn regels voor hoeveel nachtdiensten een werknemer per jaar mag draaien.

Werknemers en werktijden, hoe zit dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven