Verbeterde toegang tot gezondheidszorg voor arbeidsmigranten in Nederland

Gezondheidszorg

Het kabinet heeft een zorgconvenant afgesloten met Zorgverzekeraars Nederland om te zorgen dat arbeidsmigranten een verbeterde toegang hebben tot Nederlandse gezondheidszorg. Dit omdat is gebleken dat arbeidsmigranten niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Belemmeringen

Doordat arbeidsmigranten problemen hebben met de Nederlandse taal, veelal onbekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel of geen toegang hebben tot een huisarts, zoeken zij relatief laat hulp bij hun gezondheidsproblemen. Het gevolg kan zijn dat klachten in de tussentijd verergeren.

Zorgconvenant

Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten. Dat betekent dat zorgverzekeraars in samenwerking met werkgevers en zorgverleners ervoor moeten zorgen dat:

  • De zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van arbeidsmigranten vergroot;
  • Er betere controle komt op betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers;
  • Er verbeterde toegang komt tot huisartsenzorg voor arbeidsmigranten.

Zorgverzekeraars die zich richten op arbeidsmigranten, hebben al het nodige gedaan om de zorg toegankelijker te maken. Het zorgconvenant moet hier verder aan bijdragen. Onder andere door:

  • Meer en betere doelgroepgerichte voorlichting over de (aanvullende) zorgverzekeringen;
  • Voorlichtingen in meerdere talen te faciliteren;
  • De toegang tot het polis(blad) en andere verzekeringspapieren eenvoudiger te maken;
  • Zorgverzekeraars zorgaanbieders nog actiever aan te laten spreken op onterechte weigering of behandeling van arbeidsmigranten;
  • Zorgverzekeraars niet alleen vooraf de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers te laten toetsen voordat ze een collectieve verzekering afsluiten, maar vervolgens ook periodiek;
  • De zorgverzekeraar te laten zorgen voor zorgbemiddeling voor de bij hen verzekerde arbeidsmigranten, zodat de zorg voor hen sneller beschikbaar komt.

Verbeterde toegang tot gezondheidszorg voor arbeidsmigranten in Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven