Minimumloon stijgt per 2023 met 10,15%

Minimumloon

Om werken lonender te maken verhoogt het kabinet het minimumloon op 1 januari 2023 in één keer met 10,15%. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd.

Uitkeringen stijgen mee

Door de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 8,05% komt het minimumloon (samen met de reguliere halfjaarlijkse indexatie, op basis van de contractloonstijging) per 1 januari 2023 uit op €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Dat brengt de totale stijging op 10,15%. Eerder dit jaar besloot het kabinet al om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee te verhogen. Hierdoor heeft de minimumloonsverhoging ook positieve gevolgen voor het inkomen van uitkeringsgerechtigden en AOW’ers.

Perspectief voor lage en middeninkomens

Door de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Dat biedt perspectief voor mensen met lagere en middeninkomens en maakt hen weerbaarder te maken tegen eventuele tegenslagen op financieel gebied. Het kabinet verwacht dat er een overloopeffect zal zijn, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak boven het minimumloon hier profijt van zullen hebben.

Algemene Maatregel van Bestuur

De aanpassing van het minimumloon kan wegens de bijzondere omstandigheden worden geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging. Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd en betekent ook dat alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, automatisch meestijgen.

Wettelijk minimumuurloon

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. PvdA en GroenLinks dienden eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon om dit te veranderen. Dit voorstel is door het kabinet omarmd in het coalitieakkoord en onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Per 1 januari 2024 zal er daarom sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat het minimuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek.

Minimumloon stijgt per 2023 met 10,15%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven