Dit zijn de verschillende soorten arbeidscontracten

Arbeidscontract

Bij een baan in dienst van een bedrijf hoort een arbeidscontract. Welke soorten contracten zijn er allemaal? En wat staat hier precies in? Wij lichten er drie voor je uit.

Vast contract voor onbepaalde tijd

Bij een vast contract voor onbepaalde tijd is er geen einddatum in het contract opgenomen en loopt net zo lang door tot een van de partijen het beëindigt. Bij een vast arbeidscontract geldt dat de werkgever je niet zomaar op straat kan zetten. Er moet een flink dossier opgebouwd worden om te bewijzen dat hij je terecht ontslaat. Mogelijk biedt dit dus jarenlang een vaste bron van inkomen.

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd biedt de werknemer dezelfde rechten als met een contract voor onbepaalde tijd. Denk hierbij aan recht op doorbetaling bij ziekte of verzekering bij bedrijfsongevallen. Ook heb je recht op minimaal twintig vakantiedagen per jaar als je fulltime werkt. Het enige verschil is dat dit contract automatisch afloopt op de afgesproken datum. Vaak is dat na zes of twaalf maanden. Hierna heeft de werkgever het recht om je contract niet te verlengen.

Een werkgever mag in een periode van drie jaar maximaal drie keer een tijdelijk contract verstrekken. Na het derde tijdelijke contract is de werkgever verplicht om je een vast contact voor onbepaalde tijd of geen contract aan te bieden.

Kiest de werkgever ervoor om geen vast contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, moet hij minstens zes maanden wachten voordat hij je weer een reeks tijdelijke contracten mag aanbieden. Het kan zijn dat je als werknemer dan, met onderbrekingen van zes maanden, vast zit in een reeks tijdelijke contracten. Men noemt dat een draaideurconstructie.

Om de wat werknemer meer zekerheid te bieden heeft het kabinet plannen om de tussentijd van zes maanden te schrappen en het minder makkelijk te maken om telkens opnieuw tijdelijke contracten te geven. Om dezelfde reden is het ook de bedoeling om het oproepcontract af te schaffen.

Bij een contract met een concrete einddatum voor een periode van 6 maanden of langer, krijg je te maken met een aanzegtermijn. De werkgever moet je tijdig (minimaal één maand voor afloop van het contract) schriftelijk laten weten of je arbeidsovereenkomst verlengd wordt en onder welke voorwaarden. Een contract tussentijds opzeggen kan alleen wanneer er een opzegtermijn is opgenomen in het tijdelijke contract.

Oproepcontract

In bovenstaande gevallen draai je als werknemer vaste diensten. Bij oproepcontracten ligt dit anders. Deze contractvorm bestaat uit het nulurencontract en het min-maxcontract. In het eerste geval heb je vooraf geen vaste uren afgesproken met je werkgever. Het kan zijn dat je de ene week 12 uur en de week maar vier of zelfs helemaal niet ingezet wordt.

Bij een min-maxcontract zijn er wel uren afgesproken. Namelijk een minimaal en een maximaal maximaal aantal uren. Zo’n contract is erg flexibel en makkelijk te combineren met en studie of andere baan. Daar tegenover staat dat je als werknemer weinig zekerheid hebt. Zeker ook omdat werknemers met oproepkrachten vaak als eerste ontslagen wordt wanneer het slecht gaat met een bedrijf.

Dit zijn de verschillende soorten arbeidscontracten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven