Nulurencontract verdwijnt, arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’er verplicht

Arbeidsmarkt

Een verbod op het nulurencontract, betere bescherming voor zelfstandigen en wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid. Het kabinet, werkgevers en vakbonden willen de arbeidsmarkt aanpakken met meerdere nieuwe regels. Op deze manier moet men meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster.

Einde nulurencontract

Een (vast) contract moet het uitgangspunt worden voor mensen die langere tijd hetzelfde werk doen. Daarom krijgen mensen met een oproepcontract voortaan een basiscontract met een vast aantal uur en wordt het nulurencontract verboden.

Strengere regels vast contract

Ook de regels voor tijdelijke contracten worden strenger. Zo mag een werkgevers na drie achtereenvolgende tijdelijke contracten pas na vijf jaar een nieuw contract geven in plaats van na zes maanden. Zo moet er een einde komen aan draaideurconstructies, waarbij werkenden langdurig van het ene naar het andere tijdelijk contract gaan.

“De arbeidsmarkt is uit balans. Er is sprake van een kloof als het om contracten gaat”, zei Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Werknemers moeten meer draagvlak en zekerheid krijgen.”

Nieuwe regels voor ondernemers

Verplichte AOV

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zelfstandig ondernemers. Dat wordt volgens Van Gennip een “betaalbare” verzekering waarmee zelfstandigen een vangnet krijgen.

Zieke werknemers

Verder kunnen ondernemers sneller duidelijkheid krijgen over zieke werknemers. Na één jaar moet duidelijk worden of iemand terugkeert of dat er structurele vervanging kan worden geregeld.

“Vooral kleine ondernemingen zijn minder wendbaar als één van de werknemers onverhoopt langdurig ziek wordt. Deze werkgevers blijven nu lang in onzekerheid of een zieke werknemer nog terugkeert, waardoor zij lange tijd geen vervanger in (vaste) dienst kunnen nemen”, aldus Van Gennip.

Minder premie

Voor ondernemers worden ook de kosten van de ww-premie beperkt, specifiek voor overwerk bij grote vaste contracten. Ook het vaste basiscontract gaat onder de lage ww-premie vallen.

Personeelsbehoud in crisissituaties

Er komt ook een regeling waarmee ondernemers personeel kunnen behouden als er sprake is van een calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt. Bijvoorbeeld zoals die er was tijdens de coronapandemie.

Werknemers kunnen dan tijdelijk en maximaal zes maanden op een andere plek werken, of minder gaan werken met behoud van het recht op een werkloosheidsuitkering.

“Zo behoudt de werknemer een baan en inkomen en kan de werkgever de crisisperiode overbruggen”, zegt de minister. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Per 1 januari 2025 moet er wetgeving zijn, aldus de minister.

Meer zekerheid op de arbeidsmarkt

Met de aanpassingen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Eerder gaven Sociaal Economische Raad (SER) en de commissie-Borstlap hier ook al advies over.

De commissie waarschuwde drie jaar geleden voor een doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarin tijdelijke contracten en zzp’ers de dienst uitmaken.

Tevredenheid

Vakbond FNV is tevreden dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. “Dan blijven mensen niet eindeloos meer hangen in slechtbetaalde uitzend-, tijdelijke en oproepbanen”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

“En arbeidsmigranten zijn niet langer vogelvrij. Bovendien zullen werkgevers dan meer investeren in werknemers en dat komt onze sociale zekerheid ook ten goede.”

Volgens voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW werkt dit plan ook in moeilijke tijden. “Zo komt er bijvoorbeeld een einde aan contracten die het karakter hebben van ‘beschikbaar voor alles, maar recht op niets’. En er komt een goede crisisregeling voor werkgevers om mensen toch in dienst te kunnen houden bij zeer onvoorziene omstandigheden.”

 

Bronnen: RTL Nieuws / NU.nl

Nulurencontract verdwijnt, arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’er verplicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven